Czystość wody utrzymujemy poprzez:

  • mechaniczne oczyszczanie (tę rolę spełniają filtry i odkurzacze)
  • uzdatnianie wody poprzez stosowanie środków chemicznych
  • częściową wymianę wody w trakcie eksploatacji i okresowo (raz na kilka lat) całkowitą wymianę wody.

1. mechaniczne oczyszczanie (tę rolę spełniają filtry i odkurzacze)
Najlepiej tą rolę spełniają filtry, które oprócz piasku posiadają w warstwie czyszczącej węgiel aktywny. Filtry takie można stosować bez względu na wielkość basenu. Odkurzanie dna należy przeprowadzać gdy tylko zauważymy pierwsze, nawet niewielkie, osady na dnie. Przy pomocy siatki na teleskopie możliwie często należy zbierać grubsze zanieczyszczenia (liście, itp.). W okresach gdy nie korzystamy z basenu, nawet kilkugodzinnych, basen powinien być przykryty – zmniejsza to koszty eksploatacji.

2. uzdatnianie wody poprzez stosowanie środków chemicznych:

  • zwalczających bakterie – Bardzo ważne jest, aby wiedzieć, czy wśród korzystających z basenu nie ma osób uczulonych na chlor, gdyż to wyklucza możliwość użytkowania środków chlorowych (najbardziej skuteczne).
  • niszczących glony i algi – Środki takie należy stosować przede wszystkim profilaktycznie zgodnie z zaleceniami producenta, gdyż w momencie wystąpienia alg lub glonów konieczne może być kompleksowe czyszczenie basenu.
  • utrzymujących korzystne pH wody – Jest to jedna z najważniejszych czynności związanych z uzdatnianiem wody. Przy niewłaściwym pH stosowanie pozostałych środków jest niecelowe, gdyż nie spełniają one swojego zadania.

Przy basenach z podgrzewaną wodą należy się liczyć ze zwiększoną potrzebą testowania wody i większym zużyciem środków do jej uzdatniania. Stosowanie przykryć basenowych pozwala na zaoszczędzenie zarówno energii do podgrzewania wody jaki i ilości środków chemicznych.